สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองแร่ที่ได้รับการรับรองทำให้โรงงานของ