สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรการแต่งแร่ส่วนกลางที่ข้นขึ้น