สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภาพรวมการทำเหมืองแร่เหล็กอินโดนีเซีย