สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปริมาณน้ำหลังจากล้างทรายเชิงกล