สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเทศจีนโรงงานเข็มขัดสำหรับเกลือมือถือเกลือเข็มขัดราคา