สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการแร่ในการประมวลผลแร่