สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องกำจัดขยะแบบพกพาที่จะบดขยี้การทำเหมืองแร่ตันต่อชั่วโมง