สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขนาดการส่งออกแร่ของลักษณนามทอง