สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายละเอียดทางเทคนิคของหม้อไอน้ำถ่านหิน