สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทำไมต้องเป็นออกไซด์จึงต้องแห้งก่อนนำไปใส่ในเตา