สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการล้างถ่านหินขนาดกลาง