สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อัลไพน์ประเทศจีนโรงงานรุ่น