สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขายหินคั้นในเซินเจิ้นอยู่ที่ไหน