สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซักผ้ารวมวิศวกรรมบรูซซักผ้าทราย