สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อาคารที่ทำด้วยซีเมนต์ตะกรันในบราซิล