สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเทศจีนกรวยบดส่วนหิ้งเว้า