สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้การคัดกรองกลุ่มคัดกรองที่ใช้ทั่วโลก