สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลกระทบของเครื่องกำจัดหินมาเลเซีย