สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดพริกและเครื่องอบแห้งอินเดีย