สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การใช้เครื่องบดในอุตสาหกรรมหินอ่อน