สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดโปรไฟล์ออปติคอลเพื่อขาย