สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องบดหิน