สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โครงสร้างภายในของกล่องบดแบบปรับได้ขนาด