สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ที่ซื้อมือสองกรวยบดสมุทร