สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฉันควรใส่ใจอะไรเมื่อซื้อขากรรไกรบด