สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การให้การสนับสนุนสำหรับการทำเหมืองแร่ทองคำในประเทศกานา