สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมการทำเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์