สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทางเท้าเครื่องหมายสีสถานีรถไฟบ้าน