สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานทำบุญแร่เหล็กในวาโดดาราคุชราต