สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทก่อสร้างทางหลวงในแคนาดา