สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการใช้เครื่องบดเป็นเครื่องขัด