สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง