สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คุณสมบัติที่สำคัญในการมะนาว