สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดค่าใช้จ่ายอินเดียเครื่องบดหิน