สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยเปลี่ยนหน้าจอกรวยโรงบด