สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สวมใส่กิจกรรมที่สะดวกสบาย