สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การติดตั้งโรงสีแร่ประหยัดพลังงานของจีนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง