สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมเคมีราคาก๊าซธรรมชาติหม้อไอน้ำ