สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เปอร์เซ็นต์ของลูกในคืออะไร