สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดจำหน่ายแอฟริกาใต้ในแอฟริกาใต้