สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไม้กวาดติดเครื่องทำขายชิง