สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การออกแบบตัวคั่นแม่เหล็กหินอ่อนหินอ่อนทองแดง