สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดกรามขนาดใหญ่บดขนาดใหญ่บดขนาดใหญ่