สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คุณต้องทำขั้นตอนอะไรบ้างในโรงงานแปรรูปทรายล้างกวางสี