สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเทศจีนที่มีคุณภาพดีทองแดงบอลมิลส์สำหรับบดแร่เหล็ก