สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คุณต้องการจดทะเบียนบริษัทสำหรับโรงสีทรายหรือไม่