สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไฮโดรลิกบดหน้าใหญ่ขนาดใหญ่ไม่ได้ล้าง