สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการทำงานของเครื่องย่อยขยะ