สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สื่อบดของโรงงานผลิตลูกปุ๋ย