สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พืชและสัตว์พื้นเมืองของฟิลิปปินส์